PÁLYÁZATI KIÍRÁS Őriszentpéter I. számú körzet felnőtt háziorvosi állás betöltésére


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Őriszentpéter I. számú körzet felnőtt háziorvosi állás betöltésére

 

A pályázatot meghirdető szerv: Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9941 Őriszentpéter Városszer 106., Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9943 Alvég 1., Szalafő Község Önkormányzata 9942 Szalafő Templomszer 2.

A meghirdetett munkahely címe: 9941 Őriszentpéter Kovácsszer 4/b. A betöltendő munkakör: Őriszentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása Őriszentpéter Város (Galambosszer, Keserűszer), Kondorfa Község, Szalafő Község települések területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Munkaidő beosztása: teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járó beteg ellátás és 4 óra az ellátott terület szerinti fekvő betegek ellátása, az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása.

Pályázati képesítési és egyéb feltételek: A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,

Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
Végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
Részletes szakmai önéletrajz,
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
B kategóriás jogosítvány,
Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata,
A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén,
Egészségügyi államigazgatási szervnek a működtetési jog meglétéről vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolása,
A háziorvosi körzet ellátásának módjáról (vállalkozásban, közalkalmazottként) szóló nyilatkozat
Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

Pályázat benyújtása: A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”) postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Őriszentpéter Város Önkormányzata Polgármestere 9941 Őriszentpéter Városszer 106.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Szalafő Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. Az Önkormányzatok a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezik a pályázót közalkalmazottnak.

Az állás betöltésének időpontja: 2016. július 1.

A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK internetes portál, www.oriszentpeter.hu honlap, www.oriszentpeterikoh.hu, OALI honlap

Megjegyzések: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető. A települések központi ügyeletbe tartoznak. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Őr Zoltán polgármestertől Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, 9941 Őriszentpéter Városszer 106. szám alatt, és telefonon: 06-94/548-000 számon.