Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás


Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás

 

Tisztelt Szülők!

 

Az Őriszentpéter Város Önkormányzata felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő 2018. április 15-éig jelezheti az önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § a) pontja alapján.)

Ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a 3 éven aluli gyermekek száma meghaladja a településen a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján.)

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.

(A 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a alapján.)

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

(A 1997. évi XXXI. törvény 43/A. § (3) bekezdése és 43. § (3) bekezdése alapján.)

A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (9941 Őriszentpéter Városszer 106.), lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben.

A formanyomtatvány: IGÉNYBEJELNTŐ LAP

Őriszentpéter, 2018. február 27.

Tisztelettel:

 

Őr Zoltán sk.

polgármester