Pályázati Felhívás


Őriszentpéter Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

városgazda, traktoros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9941 Őriszentpéter, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Őriszentpéter Város Önkormányzatának területén a kommunális feladatok ellátása. Közterületek tisztítása, fűnyírás és cserjeirtás. Önkormányzati géppark használata (fűnyírók, motorfűrész, ágdaráló stb.). Önkormányzati traktor és pótkocsi vezetése, használata.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás és T kategóriás (mezőgazdasági vontató használatára jogosító) jogosítvány.A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Előnyt jelent traktor működéséhez kapcsolódó erőgépek kezelésére felhatalmazó jogosítvány megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, iskolai végzettségei igazoló okirat másolata, jogosítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őr Zoltán nyújt, a 06-30/400-7303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Őriszentpéter Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9941 Őriszentpéter, Város 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Őri/1089-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: városgazda, traktoros.

•         Személyesen: Rókáné Simon Anita, Vas megye, 9941 Őriszentpéter, Város 106. .