TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003

Természeti kincseink nyomában - az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003
Projekt címe Természeti kincseink nyomában - az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege 59.827.923 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A projket konzorciumi együttműködési megállapodás keretében valósul meg, amely tagjai Körmend Város Önkormányzata és Őriszentpéter Város Önkormányzata.  Körmend Városával konzorciumban vaAZ Őrségban található Őriszentpéter, valamint a Rába völgyében a Pinka folyó torkolatában fekvő Körmend kiemelkedő földrajzi adottságokkal rendelkezik. A két település és a mikrotérségüket természeti és kulturális értékei predesztinálják vonzó és kiemelkedő turisztikai desztináció kialakulására. Az egymáshoz közel fekvő  településeket egyedülállóvá teszi, hogy közúton 28 kilóméter választja el őket, mégis Magyrország különböző tájegységeihez tartoznak. A projekt célja, hogy konzorciumi együttműködésben létrejöjjön egy virtuális "híd", mely összeköti az Őrséget a rábavölggyel. AZ aktív fenntartható turizmust támogató szereplők elhatározása révén megteremtődnek a feltételei a mikrotérség természeti adottságaira figyelembe vevő, aktív turisztikai programelemekre épülő integrált szempontú fejlesztésének, melyek a Vas megyei kiemelt turisztikai desztinációk közé tartozóan ösztönzik a turisztikai együttműködések szélesítését, támogatják a térségi vonzerők hálózatosodását, ezáltal segítik azon törekvéseket, mely az élményeken alapuló turisztikai arculat kialakítását célozzák meg. A projekt révén az immár évtizedes hagyományokkal bíró fesztiválok és rendezvények helyszíneinek infrastrukturális fejlesztésével bemutathatóvá válik ezen térség szellemi és természeti értékeinek sokszínűsége, megteremtődnek a feltételei a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kiépülésének, melyek közvetett módon a helyi foglalkoztatás - bővítési és gazdaságfejlesztési potenciált hordozzák magukban. A projekt tervezett tevékenységei a Vas megyei TOP - hoz illeszkedve, komplett módon több elemre vonatkoztatva tűzi ki célul a urisztikai termékcsomagok létrehozását, a szezonalitás csökkentését, a tartózkodási idő hosszabbítását. Őriszentpéter esetében a meglévő, jelenleg Magyarszombatfán található Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéterre történő áttelepítése. A Kiállításon a Magyarországon élő vadászható állatfajok trófeái mellett láthatóak az Őrség faunájában honos madarak és nem vadászható kisemlősök egész sorának preparátumai, így remek lehetőség nyílik a természet és az ember szinte háborítatlan összhangjáról méltán híres Őrség élővilágába történő bepillantásra. A projekt keretében a kiállításnak helyet biztosító, jelenleg jelentősen leamortizálódott, helyi védelem alatt álló épület külső-belső felújítására, akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére kerül sor.
 
Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése címmel az Őriszentpéter város számára kiemelt hírnévvel bíró – regionális, országos jelentőségű – rendezvények számára (pl. Őrségi Vásár, Őrségi Tökfesztivál stb.) kíván méltó környezetet biztosítani. Jelenleg a rendezvény háttérinfrastruktúrája részben biztosított, időjárásnak erősen kitett helyszínnel. A tér rendezésével ezen problémák megoldásra találnak.
Projekt tervezett befejezési dátuma 2018-11-30

Közbeszerzési eljárás megindítása

2018. február 19-én megindításra került a TOP 1.2.1-15-VS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében a Vadászati Kiállítás épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás.

Kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció letöltése

Közbeszerzési eljárás eredménye dokumentumok