Previous
Next

Kiemelt hírek

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Munkaviszony (MT) keretében
Szikszay Edit Művelődési Ház igazgató
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelőse a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon használatának és megőrzésének. Feladata az intézmény szakmai vezetése, a munkáltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatok teljesítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  kultúra

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Középvezetői

Betöltendő állás jogviszonya:  Munkaviszony (MT)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Kötetlen, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Őriszentpéter

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Őriszentpéter Város Önkormányzata, mely fenntartja a Szikszay Edit Művelődési Ház közművelődési intézményt. Feladat és hatáskörében eljárva a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről pályázatot hirdet intézményi igazgatói feladatok ellátására.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: Büntetlen előélet,  Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 9. pontjában

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: Az EMMI rendelet 4.§ (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

  • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság.

  • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  vezetői program

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  Képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  hírdetőtáblák, www.oriszentpeter.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.12.09.

További hírek