Previous
Next

Kiemelt hírek

Szabadság értesítő

2024.06.07- 06.17.-ig szabadság miatt a gyermekorvosi rendelés ideje megváltozik: Rendelési idő: 12:00-13:00         

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

Tókák / Lakelets

Ezek az ember által létrehozott, 4-5 méter átmérőjű kis tavacs­kák évtizedekkel ezelőtt meg­határozó szerepet játszottak az őriszentpéteriek mindennapjai­ban. A város területén a 170-et is eléri a számuk, melyek több­sége udvarokon, kaszálógyü­mölcsösökben, vagy réteken keletkezett. Eredendően a jó­szágok itatásához, és az ön­tözéshez szükséges víz összegyűjtése miatt ásták őket, de volt, hogy az építkezéshez szükséges agyag kitermelése után maradtak hátra. Miután eredeti funkciójukat gyakorlatilag teljesen elveszítették, napjainkban a növény és állatvilág által benépesített különleges kis színfoltokként tekinthetünk rájuk, melyek érdekes életmódú kis állatok otthonául szolgálnak. A gyakran gyékény-, békalencse-, és békaszittyó fajok uralta tókák vízét a gőték is elfoglalták, köztük a hazánkban csak az Őrségben és a Soproni-hegyégben élő alpesi tarajosgőtével. Ezeket a nagyjából 15-18 cm-es hosszúságot elérő farkos kétéltűeket jobbára csak akkor láthatjuk, ha felkutatjuk őket, vagy ha nagyon nagy szerencsénk van. A hazánkban sokkal nagyobb elterjedési területtel bíró, az alpesi tarajosnál viszont lényegesen kisebb pettyes gőte is jellemző kétéltű faja ezeknek a vizeknek. A dekoratív, csíkos fejmintázatú és jórészt valóban pettyezett testoldalú hímek könnyen felismerhetőek , a nőstény példányok egyszerűbb megjelenésűek.

Decades aga these man-made tiny ponds of a diameter of 4-5 m had a decisive role in the everyday life of the people of Őriszentpéter. Within the town there are some 170 such lakelets or ponds, most  of which were made around the houses, in the traditional orchards or on the meadows. Originally, they were dug tor collecting water tor the farm animals and irrigation, but in some cases they were simply lett behind after mining out the amount of clay required for building a house. Having practically and totally lost their original functions, these ponds can nowadays be regarded as special little spots of interest populated by flora and fauna and serving as home to small animals leading an interesting way of life. The water of lakelets often dominated by various species of bulrush, duckweed and common rush has also been occupied by species of newt, including the alpine crested newt that lives only in the Őrség region and the Sopron Mountains within Hungary. These approximately 15-18 cm long tailed amphibians can only be seen if they are deliberately searched for or if you are very lucky. The smooth newt that has a much larger area of dispersion in this country, but a considerably smaller size than that of the alpine crested newt, is also a typical amphibious species of these waters. The males with their decorative striped head pattern and spotted sides are easily recognisable, while the female specimens have amore modest appearance.