Previous
Next

Kiemelt hírek

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002 Őriszentpéter csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00002
Projekt címe Őriszentpéter csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése
Szerződött támogatás összege 143.692.572 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A projekt Őriszentpéter belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését tartalmazza. Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével. Specifikus célok: A vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével. Vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése. Lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása. A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a
mederszelvény állékonyságát. Érintett településekrészek: Őriszentpéter-Kovácsszer, Baksaszer, Alszer egyes részei
Projekt tényleges befejezési dátuma 2023.12.22.

Megvalósítás előtti állapot

A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően 2020. október 21-én Őriszentpéter Város Önkormányzata aláírta a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Lamandert Kft-vel.

A kivitelezés 2021. február 9-én érte el a 25%-os készültségi fokot.

A kivitelezés 2021. március 18-án érte el az 50%-os készültségi fokot.

A kivitelezés 2021. június 7-én érte el a 75%-os készültségi fokot.

A kivitelezői szerződés 2021. május 17-én közös megegyezéssel módosításra került, amely értelmében a megvalósítási határidő 2021. július 17-re módosult.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021. június 30-án kezdődött meg és 2021. július 16-án zárult.