Previous
Next

Kiemelt hírek

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003 Természeti kincseink nyomában – az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése

Kedvezményezett neve Őriszentpéter Város Önkormányzata
Projekt azonosító száma TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00003
Projekt címe Természeti kincseink nyomában – az Őrség és a Rábamente integrált turisztikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege 59.827.923 Ft,-
Támogatás mértéke (%- ban) 100
Projekt tartalmának bemutatása A projket konzorciumi együttműködési megállapodás keretében valósul meg, amely tagjai Körmend Város Önkormányzata és Őriszentpéter Város Önkormányzata.  Körmend Városával konzorciumban vaAZ Őrségban található Őriszentpéter, valamint a Rába völgyében a Pinka folyó torkolatában fekvő Körmend kiemelkedő földrajzi adottságokkal rendelkezik. A két település és a mikrotérségüket természeti és kulturális értékei predesztinálják vonzó és kiemelkedő turisztikai desztináció kialakulására. Az egymáshoz közel fekvő  településeket egyedülállóvá teszi, hogy közúton 28 kilóméter választja el őket, mégis Magyrország különböző tájegységeihez tartoznak. A projekt célja, hogy konzorciumi együttműködésben létrejöjjön egy virtuális „híd”, mely összeköti az Őrséget a rábavölggyel. AZ aktív fenntartható turizmust támogató szereplők elhatározása révén megteremtődnek a feltételei a mikrotérség természeti adottságaira figyelembe vevő, aktív turisztikai programelemekre épülő integrált szempontú fejlesztésének, melyek a Vas megyei kiemelt turisztikai desztinációk közé tartozóan ösztönzik a turisztikai együttműködések szélesítését, támogatják a térségi vonzerők hálózatosodását, ezáltal segítik azon törekvéseket, mely az élményeken alapuló turisztikai arculat kialakítását célozzák meg. A projekt révén az immár évtizedes hagyományokkal bíró fesztiválok és rendezvények helyszíneinek infrastrukturális fejlesztésével bemutathatóvá válik ezen térség szellemi és természeti értékeinek sokszínűsége, megteremtődnek a feltételei a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kiépülésének, melyek közvetett módon a helyi foglalkoztatás – bővítési és gazdaságfejlesztési potenciált hordozzák magukban. A projekt tervezett tevékenységei a Vas megyei TOP – hoz illeszkedve, komplett módon több elemre vonatkoztatva tűzi ki célul a urisztikai termékcsomagok létrehozását, a szezonalitás csökkentését, a tartózkodási idő hosszabbítását. Őriszentpéter esetében a meglévő, jelenleg Magyarszombatfán található Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéterre történő áttelepítése. A Kiállításon a Magyarországon élő vadászható állatfajok trófeái mellett láthatóak az Őrség faunájában honos madarak és nem vadászható kisemlősök egész sorának preparátumai, így remek lehetőség nyílik a természet és az ember szinte háborítatlan összhangjáról méltán híres Őrség élővilágába történő bepillantásra. A projekt keretében a kiállításnak helyet biztosító, jelenleg jelentősen leamortizálódott, helyi védelem alatt álló épület külső-belső felújítására, akadálymentesítésére, energetikai korszerűsítésére kerül sor.
 
Rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése címmel az Őriszentpéter város számára kiemelt hírnévvel bíró – regionális, országos jelentőségű – rendezvények számára (pl. Őrségi Vásár, Őrségi Tökfesztivál stb.) kíván méltó környezetet biztosítani. Jelenleg a rendezvény háttérinfrastruktúrája részben biztosított, időjárásnak erősen kitett helyszínnel. A tér rendezésével ezen problémák megoldásra találnak.
Projekt tervezett befejezési dátuma 2019-03-31

TERMÉSZETI KINCSEINK NYOMÁBAN – AZ ŐRSÉG ÉS A RÁBAMENTE INTEGRÁLT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE – PROJEKTISMERTETŐ

Befejeződött a vadászati kiállítás épületének felújítása

2020. február 6. napjával a Galambos-Bau Építőipari Kft. a hatályos vállalkozói szerződés szerint befejezte és készre jelentette az épület felújítási munkálatait. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2020. február 6-án 10 órakor került sor. A műszaki átadás-átvétel kisebb javítási hibákat tárt fel, amelynek javítására 7 napot kapott a kivitelező, ettől függetlenül azonban az átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. Időközben a Savaria Múzeum munkatársai elkezdték a Magyarszombatfán található, Gömbös Mátyás tulajdonában lévő trófeák fertőtlenítését és átszállítását Őriszentpéterre. 

Feltöltve: 2020.02.17.

Szépen haladnak a vadászati kiállítás felújításának munkálata

Még szeptember hónapban elkészült a vadászati kiállítás külső homlokzati színezése, és bent is szépen haladnak a felújítási munkálatok. Jelenleg a festés, burkolás munkálatok zajlanak. Telepítésre kerültek a déli oldalra a napelemek is. 

Feltöltve: 2019.10.25.

Hamarosan elérjük az 50%-os készültséget!

Szépen haladnak a kivitelezők a vadászati kiállítás felújítási munkálataival. Az épület a külső felújítást követően lassan visszanyeri eredeti állapotot, már csak a külső homlokzat színezési munkálatok vannak hátra. A belső munkálatok is szépen haladnak, a falkibontások, nyílások kiépítése megtörtént, a következő hetekben megkezdődnek a villanyszerelési munkálatok.

Feltöltve: 2019.08.06.

Gyepkövezés

Feltöltve: 2019-06-20

Felújítás képekben – vadászati kiállítás

   

Feltöltve: 2019.06.20. 

Munkaterület átadás

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2019. február 13-én 10 órakor hivatalosan is átadta a munkaterületet a kivitelezési munkák megkezdésére a nyertes építőipari vállalkozás (Galambos-Bau Kft.) számára az Őriszentpéter 208. hrsz alatti ingatlanon található épületet és az Őriszentpéter 366. hrsz.-on található sportpálya melletti útszakaszt. A kivitelezési munkák tervezett befejezési ideje 2019. november 30. A kivitelezés műszaki ellenőri feladatait a Zalaber Vállalkozási Kft. látja el.

Feltöltve: 2019.02.13.

Sikeres közbeszerzési eljárás!

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2018 év végén sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen az építési, kivitelezési munkákat a Galambos-Bau Építőipar Kft. nyerte el. A szerződéskötésre 2019. február 7-én került sor Őriszentpéteren.

Nyertes kivitelező: Galambos-Bau Építőipari Kft.
Szerződéses összeg: nettó 42.905.318 Ft
Műszaki ellenőr: Zalaber Vállalkozási Kft. 

Vállalkozói szerződés – Galambos Bau

Feltöltve: 2019.02.07.

Közbeszerzési eljárás megindítása

2018. február 19-én megindításra került a TOP 1.2.1-15-VS1-2016-00003 azonosítószámú projekt keretében a Vadászati Kiállítás épületének felújítására kiírt közbeszerzési eljárás.

Kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció letöltése

Közbeszerzési eljárás eredménye dokumentumok