Previous
Next

Kiemelt hírek

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

Lakossági barnakőszén igénylés felmérés

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
Az önkormányzatok közreműködését kérték a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.A településen élő, barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság részére lehetőséget biztosítanak a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén igény bejelentésre (mázsában kifejezve) az önkormányzaton keresztül.

Lakossági igénybejelentés feltételei:


• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igényléshez hozzájárulása szükséges, hogy az igénybejelentés során személyes adatait az önkormányzat kezelhesse.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2022. szeptember 29-én 16.oo óráig beérkezett igényeket tudjuk továbbítani!

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Őr Zoltán  
polgármester

További hírek