Previous
Next

Kiemelt hírek

Eseménynaptár

Legutóbbi pályázat

Szénhidrogénkutató fúrás

Őriszentpéter Város Önkormányzatának hivatalos álláspontja a tervezett szénhidrogénkutató fúrás ügyében

Őriszentpéter teljes bel- és külterülete nemzeti parki oltalom alatt álló terület, mely természeti értékei, történelme, épített öröksége és településképi sajátosságai alapján érdemelte ki ezt a státuszt. A tervezett fúrási helyszínhez legközelebb eső településrész, Galambosszer talán az egyik legkifejezőbb, máig megmaradó példája a szeres település szerkezetnek, amely a természetközeliség érzését is adja a környező erdőkkel, mezőkkel és patakokkal. A fúrás helyszíne a Galambosszer alatti terület a Cser-völgyi patak vízgyűjtő területében, a picinyke folyástól nem több, mint 50 m-re. Három oldalról erdő övezi a területet, csak éppen a galambosszeri oldalról nem. Hogy itt a domb aljában tervezett műtárgyra a fennsíkról mennyire lenne közvetlen a rálátás, azt előre nehéz lenne pontosan megítélni, viszont tény, hogy a tervezett létesítmény mellett talán 150-200 m-re már van egy szénhidrogén kút és nem nehéz megérteni és elképzelni, hogy az egymás mellett sokasodó ipari létesítmények látványa egyáltalán nem kívánatos településképi szempontból.

Őriszentpéternek nincs jelentős ipara – az IPA éves nagysága nem éri el a 40 millió ft-ot (tavaly a 30-at) a település városi rangja ellenére. A hátrányból azonban előnyök is fakadnak, a tiszta, szép természeti környezet, amely nagyszerű lehetőséget biztosít a pihenésre, rekreációra. A településen több mint 60 magánszállás és több kereskedelmi szálláshely is üzemel, amelyeknek jelentős-, sokaknak pedig fő bevételéi forrása is a turizmus. Galambosszeren is többek megélhetését biztosítja a vendégfogadásból származó bevétel, amit az ipari beruházás és annak zavaró hatásai miatt egyértelműen veszélyeztetni látnak. A becsatornázott lakossági véleményekből ez talán a konkrétumokon keresztül sokkal jobban körvonalazódik, amelyek közül kiemelek néhány példát. A már meglévő gázkút üzemeltetése során rendszeres volt a gázkút kiégetése, mely nem kis zajjal, fénnyel és levegőszennyezéssel járt – írja egyikük. Az építési helyszín elérését lehetővé tevő, a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, várhatóan jelentős teherforgalmat lebonyolító út pedig a szélső telkek mellett 70m-re haladna el. Ez szintén komoly zavaró hatást jelentene a vendégfogadással, állattartással is foglalkozó portákon – panaszolja egy másik. Amit pedig mindegyikük elfogadhatatlannak tart, az az értékhatár feletti zajterhelés, ami nem csak a potenciális vendégeket, hanem az ott élőket is akadályozza a pihenésben és a nyugodt alvásban, mindezt négy-hat héten keresztül, napi 24 órában. A zajterhelés vélhetően az egész településen érzékelhető és zavaró hatású lehet, hiszen volt már rá példa a korábban említett kutatófúrás során – kifogásolta egy sokadik véleménynyilvánító tiltakozó.

Talán nem tekinthető szakmai érvnek, mégis figyelemre méltó annak a helyi lakosok által kezdeményezett petíciónak az eredménye, amely nagyon erős ragaszkodást mutat a meglévő és megszokott értékekhez, tájképi elemekhez, egyúttal rendkívül erős elutasítottságot jelez az ipari infrastruktúrát telepítő tájképi beavatkozással szemben.

Mindezen okokból Őriszentpéter Város Önkormányzata a megismert hatástanulmány alapján és a korábban bemutatott érvek, lakossági észrevételek, vélemények alapján nem támogatja az engedélyezésre benyújtott projektet és ugyanerre kéri tisztelt engedélyező hatóságot is!

Őriszentpéter, 2021. február 16.

                        Őr Zoltán
                     polgármester

Tisztelt Lakosság!

A MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft által az Őriszentpéter Galambosszer településrész határában a 08/18-as hrsz-on, lakott területtől 440 m-re tervezett szénhidrogén kutatófúrással kapcsolatosan kérem szíves segítségüket, egyúttal pedig felajánlom az önkormányzat segítségét a lakossági észrevételek engedélyező hatóság felé történő becsatornázásában az önkormányzat álláspontjának továbbításával együtt!

Az előzményeket röviden összefoglalva arról van szó, hogy fent említett gazdasági társaság 2022. első negyedévében tervezi elvégezni napi három műszakos rendben (azaz folyamatosan) azt a 4-6 hét effektív időigényű szénhidrogén kutatási tevékenységet, amelynek zajterhelése a fúrási helyszíntől 700 m sugarú körön belül meghaladja a megengedett határértéket. A kivitelezés során az előkészítő és befejező munkálatok időigénye természetesen ehhez még hozzáadódik. A helyszín megközelítését az un. „erdészeti út” felől kívánják megoldani. Részletesebb háttéranyag az http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/kozlemenyek/kerelem-es-mellekletei/doc_details/3138-vaakf-kto2422021-kerelem-es-mellekletei  internetcímen és Őriszentpéter Város honlapján is megtalálható. Jelenleg egy előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban, amelyben önkormányzatunk is részt kíván venni.

Álláspontunk lényege, hogy a helyi építési szabályzatba ütköző, helyi gazdasági érdekeket sértőtelepülésképi szempontból is aggályos és természetvédelmi szempontból sem támogatható tevékenység csak a lakott területtől távolabb, más helyszínen valósítható meg.

Kérem, hogy írásos észrevételeivel, javaslataival segítse az önkormányzat érdekérvényesítő tevékenységét, melyeket a koh@oriszentpeter.hu e-mail címen, vagy az Őriszentpéter Város Önkormányzata, 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. postai címen, ill. az épület falán a bejárat mellett elhelyezett postaládában várunk legkésőbb 2021. február 16-án 16:00 óráig!

Őriszentpéter, 2021. február 12.

Köszönettel:

                                   Őr Zoltán

                                   polgármester

Letölthető részletes háttéranyagok:

Előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem

Hatásbecslés

Előzetes vizsgálati dokumentáció

További hírek